SOGO BUDO - Overkoepelende organisatie voor traditioneel en modern Budo

Sogo Budo is een stichting die het technische aspect en de algehele filosofie/visie van Budo behartigt. Het is onze doelstelling om de beoefenaars van verschillende Budodisciplines te verenigen vanuit een all-round visie. Hierbij staan de kwaliteit van bewegen en universele Budo principes centraal, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kenmerken en karakteristieken van de individuele Budo disciplines. Deze all-round benadering is gebaseerd op de visie van Minoru Mochizuki  (1907-2003) en wordt verder uitgedragen door Edgar Kruyning (1969). Door deze grensverleggende en onderzoekende spirit te stimuleren, willen we het Budo blijven ontwikkelen en toepasbaar maken binnen de huidige tijdsgeest  en maatschappij zonder de tradities uit het oog te verliezen.

- Budo is a way of life -