Overzicht

Om de kwaliteit van bewegen te ontwikkelen en te waarborgen zullen we jaarlijks een aantal vaste activiteiten organiseren:

 • 2x per jaar landelijke examens voor 1e kyu en hoger
 • 4x per jaar centrale trainingen voor de aangesloten disciplines
 • 4x per jaar bijscholing voor de leraren
 • 4x per jaar wedstrijden voor de jeugd in Ede plus wedstrijden op diverse locaties in Nederland
 • 1x per jaar wedstrijden voor senioren

Centrale trainingen

Om de kwaliteit van bewegen te ontwikkelen en te waarborgen organiseren we tenminste vier maal per jaar centrale trainingen voor alle disciplines en alle graden. Binnen Sogo Budo hebben we de kwaliteit van bewegen hoog in het vaandel staan. Deze kwaliteit wordt natuurlijk ontwikkeld door de trainingen in de eigen dojo. Daarnaast is het belangrijk om landelijk een duidelijke en heldere lijn neer te zetten. Op de centrale trainingen zal de all-round visie van waaruit gewerkt wordt steeds nadrukkelijk toegelicht worden. 

Daarnaast is het belangrijk om ook met andere Budoka's dan uit de eigen dojo te trainen en om ook eens van iemand anders les te krijgen. Wanneer dit vanuit dezelfde visie en uitgangspunten gebeurt, is dit verhelderend, verbredend en verdiepend. Door op deze manier met elkaar te trainen en kennis en kunde uit te wisselen, kunnen we landelijke het niveau verbeteren. 

Deze trainingen worden 4x per jaar georganiseerd. De data worden aangekondigd via de website, facebook en email. Het wordt een ieder sterk aangeraden om deze trainingen bij te wonen. De  kosten hiervoor bedragen € 5,- voor leden en € 15,- voor niet-leden.

Examens

Binnen Sogo Budo worden de examens voor 1e kyu en hoger voor alle disciplines 2x per jaar landelijk afgenomen. De examens worden beoordeeld door een examencommissie die bestaat uit de Algemeen Technisch Directeur, de Technisch Directeur van de desbetreffende discipline en één of meerdere leden van het Technisch Kader. Voor deelname aan een examen het vereist om aangesloten te zijn bij Sogo Budo.

Sogo Budo adviseert mogelijke kandidaten om in de periode voor het examen aan zoveel mogelijk centrale trainingen deel te nemen. Inschrijven is mogelijk via een online inschrijfformulier. De inschrijving sluit twee weken voor het examen. De kosten voor het examen bedragen:

 • € 20,- voor 1e kyu
 • € 50,- voor 1e of 2e dan
 • € 65,- voor 3e dan en hoger
 • € 25,- voor een herexamen 

Familie en vrienden van de kandidaten zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om te komen kijken. Binnenkort worden ook de exameneisen per discipline toegevoegd aan deze website.

Wedstrijden

Sogo Budo organiseert tenminste 4x per jaar wedstrijden in Ju-Jutsu en Karate voor de jeugd. De wedstrijden worden gehouden in de Sogo Budo hombu dojo in Ede (Vening Meineszstraat 7). Aan deze wedstrijden kunnen kinderen van verschillende sportscholen uit het hele land. Aanvullend kunnen de Budoka's ook deelnemen aan wedstrijden die in de aangesloten dojo's worden georganiseerd.

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de deelnemers in te delen op gewicht, leeftijd en ervaring. Alle jeugdbudoka's kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. Omwille van de veiligheid worden beschermingsmiddelen gedragen. De kinderen mogen eigen materiaal gebruiken, maar indien nodig is het ook mogelijk om materiaal van de wedstrijdorganisatie te lenen.De kosten voor deelname bedragen € 5,- voor leden van Sogo Budo en € 10,- voor niet-leden. Het is slecht één maal mogelijk om deel te nemen als niet-lid. Inschrijven voor de wedstrijden kan door middel van een online inschrijfformulier, per mail via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en via de briefjes die uitgedeeld worden in de lessen in de aangesloten dojo's.

Wedstrijdervaring is een belangrijk onderdeel in de vorming en ontwikkeling van een (jeugdige) budoka. Tijdens de reguliere lessen in de dojo's worden technieken behandeld en meestal in tweetallen geoefend. Een techniek lukt dan meestal wel. Bij  het vrijgevecht/stoeien (randori/sparren) is het al wat lastiger, omdat beide budoka's een tegengesteld belang hebben. Dit komt in de wedstrijden nog sterker naar voren en leert de kinderen doorzettingsvermogen als het even tegenzit. De wedstrijden zijn semi-contact en zijn zowel tactisch als lichamelijk lastig. Daarom zijn er vanuit de dojo de docent en/of coaches om de kinderen hierin te begeleiden. Sogo Budo heeft als doelstelling voor de jeugd om een aantal maal per jaar laagdrempelige wedstrijden te faciliteren, zodat de budoka's hier laagdrempelig ervaring in op te kunnen doen.

Ju-Jutsu wedstrijdKarate wedstrijd

De Ju-Jutsu wedstrijden bestaan uit 3 verschillende ronden:

 • Staand (Tachi Waza)
 • Grond (Ne Waza)
 • Stokkken

In de staande ronde proberen de deelnemers stoot- en traptechnieken uit te voeren. Ook zijn werptechnieken toegestaan om elkaar naar de grond te brengen. De deelnemers verdienen punten met gemaakte technieken. Voor de veiligheid dragen de deelnemers een helm, bokshandschoenen en scheenbeschermers. In de grondronde proberen de deelnemers elkaar door middel van een worp naar de grond te brengen en gaan vervolgens 'stoeien' op de grond. In deze ronde kunnen punten worden verdiend door goede posities, zoals houdgrepen, klemtechnieken en verwurgingen te maken. In de stokken ronde proberen de deelnemers elkaar te raken met zachte stokken, die zij in één hand vasthouden. Ook in deze ronde dragen de deelnemers voor de veiligheid een beschermende helm.

Ter plekke wordt door de jury besloten welke ronde gedraaid wordt. Dit betekent dat de deelnemers net voor iedere wedstrijd te horen krijgen welke ronde het wordt. Een deelnemer kan bijvoorbeeld ook twee staande ronden hebben en een grondronde overslaan. In de lessen in de verschillende dojo's wordt uitgebreid stil gestaan bij de verschillende ronden en technieken, dus alle kinderen beschikken over genoeg kennis en ervaring om mee te doen.

Bij de Karate wedstrijden proberen de kinderen in één ronde zoveel mogelijk punten te scoren met stoot- en traptechnieken. De stoten en trappen worden door de scheidsrechter beoordeeld  op correcte techniek, timing en afstand. Wanneer een van beide Karateka´s scoort, wordt de wedstrijd even stl gelegd en gaan de Karateka's terug naar de beginpositie. Het punt wordt toegekend en de strijd begint opnieuw.