Centrale trainingen

Om de kwaliteit van bewegen te ontwikkelen en te waarborgen organiseren we tenminste vier maal per jaar centrale trainingen voor alle disciplines en alle graden. Binnen Sogo Budo hebben we de kwaliteit van bewegen hoog in het vaandel staan. Deze kwaliteit wordt natuurlijk ontwikkeld door de trainingen in de eigen dojo. Daarnaast is het belangrijk om landelijk een duidelijke en heldere lijn neer te zetten. Op de centrale trainingen zal de all-round visie van waaruit gewerkt wordt steeds nadrukkelijk toegelicht worden. 

Daarnaast is het belangrijk om ook met andere Budoka's dan uit de eigen dojo te trainen en om ook eens van iemand anders les te krijgen. Wanneer dit vanuit dezelfde visie en uitgangspunten gebeurt, is dit verhelderend, verbredend en verdiepend. Door op deze manier met elkaar te trainen en kennis en kunde uit te wisselen, kunnen we landelijke het niveau verbeteren. 

Deze trainingen worden 4x per jaar georganiseerd. De data worden aangekondigd via de website, facebook en email. Het wordt een ieder sterk aangeraden om deze trainingen bij te wonen. De  kosten hiervoor bedragen € 5,- voor leden en € 15,- voor niet-leden.