Examens

Binnen Sogo Budo worden de examens voor 1e kyu en hoger voor alle disciplines 2x per jaar landelijk afgenomen. De examens worden beoordeeld door een examencommissie die bestaat uit de Algemeen Technisch Directeur, de Technisch Directeur van de desbetreffende discipline en één of meerdere leden van het Technisch Kader. Voor deelname aan een examen het vereist om aangesloten te zijn bij Sogo Budo.

Sogo Budo adviseert mogelijke kandidaten om in de periode voor het examen aan zoveel mogelijk centrale trainingen deel te nemen. Inschrijven is mogelijk via een online inschrijfformulier. De inschrijving sluit twee weken voor het examen. De kosten voor het examen bedragen:

  • € 20,- voor 1e kyu
  • € 50,- voor 1e of 2e dan
  • € 65,- voor 3e dan en hoger
  • € 25,- voor een herexamen 

Familie en vrienden van de kandidaten zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om te komen kijken. Binnenkort worden ook de exameneisen per discipline toegevoegd aan deze website.