Doelstelling

SOGO BUDO is een stichting die het technische aspect en de algehele filosofie/visie van Budo behartigt. Het is onze doelstelling om de beoefenaars van verschillende Budodisciplines te verenigen vanuit een all-round visie. Hierbij staan de kwaliteit van bewegen en universele Budo principes centraal, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kenmerken en karakteristieken van de individuele Budo disciplines.

Deze all-round benadering is gebaseerd op de visie van Minoru Mochizuki (1907-2003) en wordt verder uitgedragen door Edgar Kruyning (1969). Edgar  Kruyning is voor een aantal maanden inwonend student (uchi deshi) geweest bij Minoru Mochizuki in Shizuoka, Japan en bij Yoshio Sugino in Kawasaki en trainde daar full-time budo. Na deze periode bezocht Kruyning Minoru Mochizuki jaarlijks. In de trainingen van Minoru Mochizuki kwamen de diverse disciplines samen, zonder de afzonderlijke specialisaties teniet te doen. Het in praktijk brengen van deze all-round benadering heeft Kruyning dus bij de bron kunnen ervaren. In 1995 heeft Kruyning van Minoru Mochizuki persoonlijk toestemming gekregen om de disciplines Yoseikan Aikido en het Yoseikan Ju-Jutsu (ook Yoseikan  Budo genoemd) officieel te vertegenwoordigen en verder te ontwikkelen in Nederland.

Binnen SOGO BUDO willen we deze grensverleggende en onderzoekende spirit stimuleren om zodoende het Budo te blijven ontwikkelen en aan te passen aan de huidige tijdsgeest en maatschappij zonder de tradities uit het oog te verliezen. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de huidige generatie om het Budo op de juiste wijze over te dragen aan de volgende generatie. SOGO BUDO wil als belangenorganisatie zich daar sterk voor maken, zodat het lesgevend kader vanuit de verschillende disciplines goed opgeleid wordt en vanuit deze visie te werk gaat.

Naast het technisch aspect is de Budospirit die gebaseerd is op de Bushido code van groot belang. De zeven deugden die de Bushido code vormen zijn :

  • Gi - Rechtvaardigheid
  • Yuki - Moed
  • Jin - Menslievendheid
  • Rei - Respect
  • Makoto - Oprechtheid
  • Meiyo - Eer
  • Chugi - Loyaliteit