Invulling doelstelling

Om invulling te geven aan onze doelstellingen, en in het bijzonder aan het ontwikkelen en waarborgen van de kwaliteit van bewegen, organiseren we ieder jaar verschillende activiteiten:

  • 2x per jaar landelijke examens voor 1e kyu en hoger
  • 4x per jaar centrale trainingen voor de aangesloten disciplines
  • 4x per jaar bijscholing voor de leraren
  • 4x per jaar wedstrijden voor de jeugd in Ede plus wedstrijden op diverse locaties in Nederland
  • 1x per jaar wedstrijden voor senioren

Tijdens de examens wordt voornamelijk gekeken naar de kwaliteit en logica van bewegen. Hierbij is het belangrijk dat de universele Budoprincipes worden toegepast binnen het kader van de individuele discipline. Om deze kwaliteit landelijk te kunnen waarborgen worden er centrale trainingen georganiseerd. Hierdoor hebben alle budoka's de gelegenheid om eens met andere budoka's dan uit de eigen dojo te trainen en ook eens van een andere leraar les te krijgen. Dit werkt verbredend en verdiepend.

Om landelijk over kwaliteit te kunnen spreken is het essentieel dat het lesgevend kader regelmatig bij elkaar komt. Op deze bijscholingsdagen worden zowel technische als didaktische thema's behandeld.

Een aantal Budodisciplines kent ook wedstrijden. Zowel voor de jeugd als voor senioren is dit een belangrijk element in de budo ontwikkeling. Daarom worden er regelmatig wedstrijden georganiseerd, zowel op de hoofdlocatie in Ede, als op andere locaties in Nederland.