Aanmelden & Contributie

Sogo Budo organiseert vier maal per jaar centrale trainingen voor alle niveaus van alle aangesloten disciplines. Daarnaast zijn er twee maal per jaar landelijke examens vanaf 1e kyu. Om toegelaten te worden tot de landelijke examens is het verplicht om aangesloten te zijn bij Sogo Budo.

Daarnaast bewaakt Sogo Budo de kwaliteit van de aangesloten stijlen. Dit betekent dat het lesgevend kader op niveau moet blijven en verplicht een aantal centrale trainingen per jaar moet bijwonen. Op deze manier waarborgen we de eenheid en krijgt iedere Budoka duidelijk en kwalitatief goed les en zijn alle leraren altijd op de hoogte van de laatste veranderingen en nieuwtjes.

Nieuws, aankondigingen van stages en mededelingen worden voornamelijk gecommuniceerd via de website www.sogobudo.nlfacebook en tijdens de centrale trainingen. Belangrijke en dringende zaken worden per mail aan alle leden verstuurd en tevens in alle dojo’s verteld tijdens de lessen. Inschrijven kan via het online inschrijfformulier of via een formulier in de dojo.

De contributie bedraagt € 40,- per persoon per jaar (jeugdleden tot 16 jaar € 20,-) plus eenmalige inschrijfkosten van € 10,-. Dit bedrag is vastgesteld na vergelijking met andere gerenommeerde sportbonden. Inschrijvingen vanaf juli betalen voor het lopende jaar slechts de helft van de verschuldigde contributie. Voor dit bedrag ontvangt de Budoka korting op centrale trainingen en is het mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden en examens (indien uitgenodigd). Daarnaast ontvangen alle aangesloten Budoka's binnenkort een Sogo Budo Paspoort waarin alle behaalde graden, wedstrijdresultaten en bijgewoonde stages afgetekend kunnen worden.

De jaarlijkse bijdrage en inschrijfkosten kunnen worden overgemaakt naar:

  • Bankrekening (IBAN): NL96 RBRB 0898210933
  • Ten name van: Sogo Budo
  • Te: Veenendaal
  • Onder vermelding van: Sogo Budo, Naam, Jaartal

De contributie geschiedt per kalender jaar, is persoonlijk en wordt stilzwijgend verlengd tot nader opzeggen van de Budoka. Opzeggen kan schriftelijk vóór 5 december van het lopende jaar. Sogo Budo staat los van het lidmaatschap van de dojo en moet dus ook apart worden opgezegd. Er wordt geen aparte bijdrage voor dojo's gerekend