Organisatie

Sogo Budo is een stichting die het technische aspect en de algehele filosofie/visie van Budo behartigt. Deze overkoepelende organisatie verenigt beoefenaars van verschillende Budo disciplines vanuit een all-round Budo visie; Sogo betekent all-round. Hierbij staan de kwaliteit van bewegen en universele Budo principes centraal, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kenmerken en karakteristieken van de individuele Budodisciplines. De focus van Sogo Budo en haar activiteiten ligt op het Budotechnisch vlak en speelt zich dus ook voornamelijk af op de tatami. Noodzakelijke bestuurlijke en administratieve acties zijn ondersteunend aan het technisch aspect en worden tot een minimum beperkt.

Het logo van Sogo Budo is simpel. Dit benadrukt het teruggaan naar de basis en loslaten van overbodige zaken. De witte cirkel symboliseert eenheid, oprechtheid en puurheid, maar wordt doorbroken door de tekst Sogo Budo. Dit is omdat het ons doel is om stijloverschreidend bezig te zijn en de vaste vormen te kunnen doorbreken om zodoende vooruit te komen. De rode 'o' symboliseert de Japanse zon en de Japanse oorsprong van de aangesloten disciplines.

Sogo Budo kent op dit moment een viertal secties waarin de verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd:

  • Karate
  • Ju-Jutsu
  • Kobudo
  • Groundfighting

Iedere sectie heeft een Technisch Directeur (TD) en een Technisch Kader (TK). Examens van alle disciplines worden beoordeeld door de Algemeen Technisch Directeur (ATD), de TD van de specifieke discipline en door de TD aangewezen leden van het TK. Het organigram is hieronder gegeven. Alle TD's, inclusief de ATD, vormen samen de Technische Commissie (TC). De TC komt één of twee maal per jaar samen om de examens  en het technisch beleid te evalueren. De TC uitgebreid met het Technisch Kader (TK) noemen we de Technische Raad (TR). Deze kunnen zowel per discipline als in het algemeen bekijken of de doelstellingen van Sogo Budo gehaald worden en ontwikkelpunten vaststellen. De organisatie structuur is nog in ontwikkeling en het organigram geeft dan ook een voorlopige indruk.