Start Sogo Budo - nieuwe organisatie voor martial arts

Vanaf januari 2014 is Sogo Budo de nieuwe overkoepelende organisatie voor traditioneel en modern Budo. Sogo Budo betekent all-round Budo. Het is onze doelstelling om de beoefenaars van verschillende Budodisciplines te verenigen vanuit een all-round visie. Hierbij staan de kwaliteit van bewegen en universele Budo principes centraal, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kenmerken en karakteristieken van de individuele Budo disciplines. Deze all-round benadering is gebaseerd op de visie van Minoru Mochizuki  (1907-2003) en wordt verder uitgedragen door Edgar Kruyning (1969). Door deze grensverleggende en onderzoekende spirit te stimuleren, willen we het Budo blijven ontwikkelen en toepasbaar maken binnen de huidige tijdsgeest  en maatschappij zonder de tradities uit het oog te verliezen. De kwaliteit van bewegen is hierbij essentieel.

Om dit doel te verwezenlijken zullen we jaarlijks een aantal vaste activiteiten organiseren:

  • 2x per jaar landelijke examens voor 1e kyu en hoger
  • 4x per jaar centrale trainingen voor de aangesloten disciplines
  • 4x per jaar bijscholing voor de leraren
  • tenminste 4x per jaar wedstrijden voor de jeugd in Ede plus wedstrijden op diverse locaties in Nederland
  • tenminste 1x per jaar wedstrijden voor senioren

Om dit te kunnen organiseren zijn mensen en middelen natuurlijk onmisbaar. Daarom nodigen we iedereen uit zich aan te sluiten bij Sogo Budo.

De contributie bedraagt € 40,- per persoon per jaar (jeugdleden tot 16 jaar € 20,-) plus eenmalige inschrijfkosten van € 10,-. Dit bedrag is vastgesteld na vergelijking met andere gerenommeerde sportbonden. Voor dit bedrag ontvang je korting op centrale trainingen en is het mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden en examens. Daarnaast ontvangen alle aangesloten Budoka's binnenkort een Sogo Budo Paspoort waarin alle behaalde graden, wedstrijdresultaten en bijgewoonde stages afgetekend kunnen worden. Inschrijven is mogelijk via het online inschrijfformulier en kijk ook eens op onze facebookpagina!

 

 - Budo is a way of life -

 

 

 

Page 3 of 3